Ohne Titel  –  2015  –  Watt/Sand/Strandgut/Blattgold auf Holz –  100 x 80 cm  –  Inv.-Nr. C055