Ohne Titel  –  2015  –  Torf/Strandgut/Acryl auf Holz –  146 x 105 cm  –  Inv.-Nr. C057